Obsługa rozliczeniowa projektów unijnych i krajowych

 • Co zrobić, gdy realizacja projektu różni się od planu zawartego we wniosku?
 • Jak przygotować obszerną dokumentację  oparciu o fachową argumentację?
 • Co w sytuacji, gdy rozliczenie zostanie odrzucone?

To tylko podstawowy zestaw pytań otwierających żmudną procedurę zamknięcia projektu, który składa się z procesów sprawozdawczości, monitorowania, ewaluacji oraz dokumentowania podjętych działań i poniesionych kosztów w odniesieniu do zapisów w umowie dotacyjnej. Nasze biuro od lat zajmuje się księgowością projektów unijnych w zachodniopomorskim, mamy więc w tym duże doświadczenie.

Uzyskanie funduszów jest wielkim wyzwaniem, ale rozliczenie dotacji bywa często jeszcze trudniejszym zadaniem, dlatego w tej sytuacji: 

Zleć rozliczenie dotacji ekspertom – księgowość projektów unijnych (zachodniopomorskie)

Centrum Księgowości i Edukacji Finansowej specjalizuje się, m.in. w rozliczaniu projektów unijnych w zachodniopomorskim, a także grantów, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, ministerstw oraz prywatnych darczyńców. Zróżnicowane wymogi formalne dot. donatorów sprawiają, że każdą ofertę przygotowujemy indywidualnie, aby perfekcyjnie rozliczyć dany projekt.  

Rozliczanie projektów unijnych – zachodniopomorskie – oferta

W ramach naszej kompleksowej oferty dotyczącej grantów, dotacji oraz rozliczeń projektów unijnych w zachodniopomorskim zapewniamy, m.in.:

 • sporządzanie zestawień wydatków ;
 • sporządzanie wniosków o płatności zaliczkowe, pośrednie i końcowe;
 • monitorowanie przebiegu rzeczowo-finansowego i jego zgodności z harmonogramem;
 • analizę i monitorowanie wskaźników terminowej realizacji założonych  celów;
 • profesjonalne opisanie dokumentacji finansowej ;
 • audyt dokumentów zakupowych pod kątem rachunkowym i formalnym;
 • audyt zawieranych umów w ramach projektu.

Oferujemy ponadto doradztwo w zakresie:

 • prawidłowego zawierania umów z pracownikami, kontrahentami i podwykonawcami;
 • anektowania umów dotacyjnych;
 • monitoringu etapów realizacji projektu oraz weryfikacji ewentualnych błędów związanych z wydatkowaniem;
 • przygotowania niezbędnej dokumentacji, np. protokołów odbioru prac zleconych i oświadczeń dot. stanu prawnego nabywanych środków trwałych i usług, pełnomocnictw i oświadczeń.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ TERAZ

– odpowiemy na każde Twoje pytanie dotyczące m.in. księgowości projektów unijnych w zachodniopomorskim oraz bezpłatnie przygotujemy dla Ciebie optymalną ofertę

Serdecznie zapraszamy do współpracy